Szociális és ifjúsági programok

Szociális és ifjúsági programok /Cél

 • A fiatalság megszólítása, behívása, számukra és családjaik számára programszervezés, képzés, fejlesztés, mely a szabadidő hasznos eltöltését a test és lélek megerősítését célozza hátrányos helyzetű térségekben is.
 • Küldetésünknek tartjuk a leghátrányosabb, legelesettebb emberekhez való eljutást is, hogy őket is be lehessen kapcsolni programjainkba.

Egyetemista fiatalok megszólítás/Cél

 • Érdeklődés felkeltése a honvédelem irányába
 • Hazafias érzület felkeltése

Nemzeti tudatosság fejlesztése

Stratégia

 • Első körben azon egyetemi ifjúság megszólítása ahol már van valamiféle kialakult hazafias tradíció:

Miskolc,Sopron,Dunaújváros,BME,Székesfehérvár

 A fent említett iskolák mind követik a Selmeczi Diákhagyományokat, ami egy erős hazafias elköteleződésen, és bizonyos mértékig katonás hierarchia elemeit magába foglaló hagyomány rendszer.

Egyetemista fiatalok megszólítása/ „A kezdő rúgás” tervezete

Konkrét javaslat nagy egyetemi ifjúsági tömeget megmozgató eseményre:

  Nyugat-Magyarországi Harcok Emlék napok – Az ágfalvi csata

Az 1921. szeptember 8-ára virradóra véget érő véres ütközet, a második ágfalvi csata eseményei az 1921. évi népszavazáshoz vezettek, melynek során Machatsek Gyula erdőmérnök-hallgató és Szechányi Elemér bányamérnök-hallgató a vérét adta azért, hogy Sopron magyar föld maradhasson továbbra is.

 • Megemlékezés a csata napján szeptember 8.-án.
 • Felvonulás Sopronban ünnepi köszöntő.
 • Főszereplő a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem illetve a KAEG Kisalföldi Erdőgazdaság, és mellette bevonható bármilyen oktatási intézmény, vállalat stb.
 • Az ágfalvi csata felelevenítése hagyományőrzőkkel és a soproni egyetemistákkal.
 • Emlékfutás a csata helyszínén,honvédelmi sportvetélkedő az iskolák csapataival.
 • A kor fegyverzetének egyenruháinak bemutatása, kiegészítve mai honvédségi bemutatóval.
 • Mise az elesett hősök emlékére az ágfalvi templomban.
 • Előadás az ágfalvi csatáról közben a selmeczi diákhagyományok bemutatása.
 • Az eseményre meg lehet hívni egyéb iskolák képviselőit valéta bizottságait, a Selmeczi diákhagyományokat gyakorló iskoláktól, de más iskoláktól is, így a példa terjeszthető is egyúttal.
 • A fenti események megszervezésébe be tudunk vonni veterán bányász ,kohász, erdész hagyományőrző szervezeteket, olyanokat akik már most is rendelkeznek tömegbázissal,és népszerűek az említett körben,ezen egyesületek  mind más elhelyezkedéssel bírnak így a példa terjesztését ez is megkönnyíti.
 • Ezen szervezetek illetve a Soproni egyetem is bír erős határon átívelő kapcsolatrendszerrel is, így ők segítségül hívhatóak ilyen irányú terjeszkedésben.

Szociális és ifjúsági programok /Stratégia

Stratégia:

 • Elsősorban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Segítő Kéz Alapítvány és a Lélekháló Alapítvány, mint stratégiai partnerek bevonásával és segítségével kívánunk kialakítani olyan programokat, programelemeket, melyek alapvető célkitűzéseinkhez illenek.
 • A Segítő Kéz Alapítvány az Ázsia-Race partnerségében tudja adni a határokon átnyúló karitatív tevékenységek gerincét, valamint a túrázás, speciális terepjárózás, terepsegítségek tárházát a hazai és a Kárpát medencében élő aktuálisan nehézségekkel küzdő emberek számára, tapasztalt vezetők és segítők valamint aktív fiatalok bevonásával.
 • Fontos, hogy pl. a Szeretetszolgálat „Játszva megelőzni” programjához tudunk kapcsolódni az ország 14 fix és 5 mobil játszóterén, és/vagy a z un. Szimfónia, és/vagy Sport programjaikon keresztül kapcsolódási lehetőségeink vannak ifjúsági, családmegtartó programjaikhoz, valamint általuk el tudunk jutni Magyarország 31 leghátrányosabb kistérségébe, s az általuk működtetett szociális programokon keresztül a saját programjainkat is tudjuk működtetni.
 • A Lélekháló Alapítvány biztosítja a kortárssegítő képzésekkel s kortárs koordinációval a gyakorlati munkavégzést, a fiatalok számára azt, hogy kipróbálhassák magukat a megszerzett tudás után.

Szociális és ifjúsági programok/ Eszközök

 • A partnereink meglévő eszközeire s a saját felszereléseinkre tudunk támaszkodni e területen. Ilyenek pl.:
 • A mobil játszóbuszok, melyek fel vannak szerelve mindenféle játékeszközzel, a légvártól a társasjátékokon át a kézműves foglalkozásig mindennel, s akár egyszerre, egy időben 100-150 fiatallak is képes játszani 1 busz.
 • A meglévő fix játszóterek szabadidős, sport eszközei melyek a különböző korosztályoknak elkülönítve vannak jelen, de ide tartozik a min. 100 nm-es közösségi tér, a játszóház is, amely alkalmas beszélgetések, képzések bemutatók tartására is. S fontos, hogy mivel itt főállású alkalmazottak dolgoznak, biztosítható az állandó jelenlét, az információadás.
 • A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben rendelkezésre állnak un. jelenlét pontok, közösségi terek, amelyek alkalmasak programok lebonyolítására.
 • A Lélekháló Alapítvány munkatársainak 1994 óta van kortárssegítő képzési és foglalkoztatási gyakorlata, mely segítségével komplett módon tudjuk felkészíteni az elért fiatalokat az aktív tevékenységekre.

Szociális és ifjúsági programok/ Tevékenység

 • Speciális ifjúsági fejlesztő, tudás-információ átadó programjainkkal lehetőségünk van a meglévő fent említett helyszíneken megjelenni, az ottani mindennapi s a nagy programokra is rátelepülni, amelyeken alkalmanként 3-600 fiatal vesz részt.
 • Képzésekkel, egy alkalommal 25-30 fiatalt tudunk felkészíteni.

Konkrét tevékenységeink pl.:

 • Erő, tudás,ügyességi akadálypályák teljesítése
 • Bemutatók tartása
 • Előadások tartása

Képzések szervezése