Egészségügyi fejlesztő programok

Cél:

 1. Egészségmegőrzés, a fizikális és a pszichés állóképesség fokozása
 2. Helyszíni ellátási képességek elsajátítása

Stratégia:

 • Szűrés, alkalmasság vizsgálata
 • A megfelelő fizikális és pszichés állóképesség elérése
 • Prevenciós programok kidolgozása, sérülésmegelőzés
 • Terápiás háttér, ellátási lánc kiépítése
 • Speciális helyzetek egészségügyi ellátóinak képzése

1. Szűrés
A hadisportokkal foglalkozó sportegyesületek egészségügyi szűrése kiemelkedően fontos, nem megfelelően koordinált és nem megfelelő érzékenységű rendszer működése a résztvevők számára kiemelt egészségügyi kockázatot jelent, a rendszer fenntartói számára pedig kommunikációs szempontból jelent nagy kockázatot.

A hadisport egyesületek tagjainak a sportorvosi engedély kiadásának mintájára felépülő, azonban annál szigorúbb egészségügyi szűrés kiépítése szükséges.

A szűrés alapvetően két lépcsős kell,hogy legyen, egy alapszűrés minden résztvevőnek, majd egy emelt szintű szűrés a speciális tevékenységet végző tagok számára, ilyen például az ejtőernyő, siklóernyő, terepmotorozás, harcművészetek. Az éles lőfegyver használat külön engedélyezést igényel.

 • Monitorozás, fejlesztés

  Az egészségi állapotot folyamatosan kell monitorozni, a sportorvosnak nem csak az időszakos vizsgálatok elvégzésekor kell jelen lenni, hanem a sportolóval folyamatos kapcsolattartás szükséges. Így biztosítható a biztonságos fizikai terhelés és a terhelés, különösen az extrém mértékű vagy formájú terhelések káros hatásainak elkerülése. Ennek megvalósítására a résztvevők és a sportorvos között folyamatos telefonos vagy online kapcsolattartás szükséges, továbbá lehetőség a szűrések között is a személyes találkozásra, kontrollra.


A kiemelt sportolóknál a fizikális kondíció időszakos monitorozása szükséges a terhelésélettan módszereivel, továbbá a pszichés állóképesség fokozásához pszichológiai támogatást kell nyújtani.

 • Megelőzés

  A sérülés megelőzés és a megfelelő állóképesség megőrzése érdekében prevenciós programokat kell összeállítani, amelynek elemeit be kell építeni a fizikális felkészítő programba.
 • Ellátási lánc (betegút)

  Az időszakos vizsgálatok és a folyamatos kapcsolattartás mellett szükséges intézményi háttér a képalkotó vizsgálatok pl. MRI, CT, UH és egyéb diagnosztikai vizsgálatok, mint labordiagnosztika elvégzésére, továbbá a sportoló magasabb progresszivitási szint szerinti ellátására, mint például kardiológiai szakvizsgálat, ortopédiai szakvizsgálat, szükség esetén műtét.

A folyamatos terhelés mellett regenerációra és sérülések után rehabilitációra is szükség van, az ehhez szükséges hátteret vagy saját, vagy intézményi központ képes biztosítani.

 • Képzés, elsősegélynyújtás speciális körülmények között

  A hadisport egyesületek egészségügyi hátterének szervezése esetén nem csak az egészségmegőrzés és a fizikális, pszichés állóképesség növelését kell szem előtt tartani, hanem a sportolónak, virtuális katonának képesnek kell lenni saját magát és bajtársát alapszinten a helyszínen ellátni, helyzettől függően kivonni, kimenteni szimulált harctéri szituációból, ehhez tisztában kell lennie  a harctéri segítségnyújtás protokolljával.

Ütemezés

1. Felállítani a felvételhez szükséges fizikai és pszichés kritériumokat, ezt a magyar és
nemzetközi rendvédelmi és katonai standardokra érdemes alapozni. Hasonló alapokon meg kell határozni a  szűrések standardjait és a speciális területek ellátásához szükséges feltételeket. Ezzel egy időben saját egészségügyi szabályzatot kell készíteni, mely tartalmazza a meghatározott feltételeket és a rendszeres orvosi szűrés, utánkövetés szabályait.

2.Létrehozni a szűrő/ vizsgálóközpontot, ez lehet bármely orvosi rendelőben, amely rendelkezik a szükséges feltételekkel. Harmonizálni a sportorvosi működést a Sportkórház elvárásaival.

 1. A progresszivitási szint magasabb szintjeinek biztosítását végző háttérintézmény kiválasztása, megállapodás megkötése.
 • Az ellátási standardok lefektetése sérülés esetén, regenerációt, rehabilitációt szolgáló háttér kiépítése, vagy szerződés már meglévő intézménnyel.
 • A harctéri mentés protokolljának kiválasztása, annak eldöntése, melyik rendszert érdemes átvenni és oktatni, ennek oktatása, szimulációs gyakorlatok keretében